Wandel & Vertel... voor organisaties

De stelling wandelcoaching van uw wandelcoach Eltjo Glazenburg.

Uw organisatie krijgt betrokken, bevlogen, plezierige en gezonde werknemers door ze regelmatig een uurtje met mij te laten wandelen. Met als gevolg dat ten eerste uw bedrijfsprocessen in de organisatie efficiënter, effectiever en plezieriger uitgevoerd worden en ten tweede uw ziekteverzuim zal dalen. Met nieuwe ideeën en frisse energie gaan uw werknemers na een stevige wandeling vol enthousiasme weer aan de slag met meer visie, duidelijkheid, ideeën, daadkracht en ontspanning.

Waarom coachwandelingen?

Tijdens het wandelen is het heerlijk om het hoofd leeg te maken en alle emoties en gedachten op een rijtje te krijgen. Ook geven mensen zich veel meer bloot dan wanneer men tegenover elkaar zit. Mensen komen uit hun automatische piloot stand, gaan zelf weer denken en worden betrokken. Voor mij is juist dit de gelegenheid om door te vragen en de mensen hun gedachten op een rijtje te laten zetten. De speciaal geselecteerde wandelomgeving helpt hierin natuurlijk ook mee.
Als bedrijfskundige kan ik samen met uw werknemer de bedrijfsactiviteiten bespreken en analyseren of het mogelijk is om tot acceptatie van de werknemer en/of met verbetervoorstellen te komen. Ook worden de persoonlijke ervaringen en vaardigheden van de werknemer in relatie met de bedrijfsactiviteiten besproken en is de privé situatie indien wenselijk voor de werknemer ook bespreekbaar.
Maar het belangrijkste verschil ten opzichte van de reguliere coaching zit in de wandeling. Door het wandelen, een luchtje scheppen, wordt ook de lichamelijke conditie van de werknemer verhoogd. Hij of zij voelt zich hierdoor fitter en plezieriger en zit beter in zijn of haar vel. Al eeuwen geldt immers het gezegde: 'een gezonde geest in een gezond lichaam'. Doordat de werknemer in de natuur, met al haar metaforen, alle zintuigen gebruikt, is de lengte van een coachtraject aanzienlijk korter dan 'face to face' coaching.
Een bijkomend voordeel is dat ik ook in een groep werknemers deze resultaten kan boeken.

Hoe werk ik?

De coachwandeling vindt plaats in de natuur op een samen gekozen omgeving. Hier wordt de situatie 'op de hei' volledig nagebootst en komt de werknemer uit zijn dagelijkse sleur om zijn hoofd leeg te maken teneinde alle emoties en gedachten op een rijtje te zetten. Ik stel vragen over de bedrijfsprocessen en werknemer-zelf, provoceer en vat samen aan de hand van mijn eigen coachingsmodel. Dit model is een leidraad in het coachen, want coaching vindt meestal ongestructureerd plaats. Naast de mentale fitheid wordt ook aan de fysieke fitheid gewerkt door inspanning en ontspanning van het lichaam tijdens het wandelen.

Wat doe ik?

Allereerst ga ik een inventarisatie maken van de wensen van de organisatie en diens werknemer. De wensen van de organisatie kunnen alle aspecten van de bedrijfsprocessen omvatten zoals uitvoering, communicatie, kwaliteit, klantgerichtheid, leidinggeven, ziekteverzuim, vergaderen, etc.
De werknemer kan eveneens wensen inbrengen om persoonlijke vaardigheden te vergroten op de competenties van bijvoorbeeld:assertiviteit, gedrag, conflicthantering, stress, creativiteit, tijdbesteding, etc.
Op basis van deze wensen stel ik een programma met oefeningen samen welke afgestemd wordt met alle betrokkenen. Geen star en standaard programma maar juist flexibel om zo direct in te kunnen spelen op actuele situaties.

Wat zijn uw opbrengsten?

Uw opbrengsten van de wandelingen zijn tevreden medewerkers en daarmee tevreden klanten. Goed gemotiveerde en tevreden medewerkers blijven uiteindelijk langer bij uw organisatie wat het ongewilde verloop terug dringt en wat zorgt voor een grotere aantrekkingskracht van uw organisatie op de arbeidsmarkt. Ook krijgen uw medewerkers een lager ziekteverzuim, voelen minder werkdruk, halen meer voldoening uit hun werk en zijn beter gemotiveerd, ofwel uw medewerkers zijn tevreden!
Dat dit alles leidt tot een flinke kostenreductie, een hogere arbeidsproductiviteit en betere bedrijfsresultaten spreekt voor zich. En dan zijn de voordelen als imagoverbetering en de verbeterde sfeer in de organisatie nog buiten beschouwing gelaten.

Nieuws

Meer nieuws

Links
Facebook

Eltjo Glazenburg