Coachingmodel

Het coachingsmodel is een universeel instrument om antwoorden te krijgen op allerlei privé en zakelijke vragen. Om vervolgens als sturingsinstrument gebruikt te worden bij het creëren van duurzame oplossingen.

Dit coachingsmodel bestaat uit een aantal instrumenten om alle aspecten van een mens en/of organisatie in kaart te brengen. Hierdoor zijn alle instrumenten aan elkaar gerelateerd en vormen zo een geïntegreerd hulpmiddel.

Het coachingsmodel geeft een richting aan, waarbij de vrijheid bestaat om door zelfwerkzaamheid variaties op de stappen en/of instrumenten te ondernemen.

coachingmodel

Korte beschrijving van het coachingsmodel.

Voor de duidelijkheid wordt hier alleen de situatie vanuit het bedrijf beschreven. Maar analoog hieraan kan ook de persoonlijke situatie genomen worden..

Kern-instrumenten:

Aandacht voor gedachten, gevoelens, gedrag, doelen en omgeving is nodig om uit de 'automatische piloot' te kunnen stappen om zo bewust te handelen.

Logische Niveaus van Bateson is de kern van het coachingsmodel en maakt het gemakkelijker om de gewenste doelen te bereiken door de noodzakelijke veranderingen te realiseren op één of meerdere niveaus. Bateson gaat ervan uit dat zaken van éé niveau doorwerken op de onderliggende niveaus en dat een verandering op een lager niveau soms doorwerkt op hogere niveaus.

  1. bestaansrecht: wat is de visie, missie en strategie van mijn bedrijf?
  2. identiteit: welke identiek straalt mijn bedrijf uit?v
  3. overtuigingen: welke overtuigingen, normen en waarden zijn er in mijn bedrijf?
  4. vaardigheden: hoe doe je wat je doet?
  5. gedrag: welke activiteiten vinden er plaats om de producten/diensten te creëren?
  6. omgeving: hoe ziet de markt eruit?
Naar behoefte worden er meerdere verschillende instrumenten gebruikt.

 

Nieuws

Meer nieuws

Links
Facebook

Eltjo Glazenburg